Beaver City v roce 1878
29.DOBOVÉ SETKÁNÍ VŠECH WESTERNERS v Beaver City.
Historický oděv je nutnou podmínkou vstupu do města Beaver City
Ubytování vlastní, občerstvení zajištěno. Pro velmi nouzové případy je otevřena i půjčovna oděvů
V rámci tohoto čtrnáctidenního setkání vás čeká spousta  zajímavých soutěží a workshopů


Na všech akcích pořádaných v Beaver City je požadován dobový oděv z let 1850 až 1890 s výjimkou členů WI-CZ z.s., u kterých je samozřejmostí dobové oblečení dle jejich zaměření. Nerušte nám prosím pobyt v Beaver City pohybem osob nevhodně oblečených!
Děkujeme – Western City Corral WI-CZ p.s.

*****************************************