O nejlepšího střelce Beaver City“

Dlouhé, krátké i nejkratší zbraně-křesadlové, perkusní i nábojové
Společný odjezd střelců na střelnici  Beaver City dle společné dohody předem-bude upřesněno!

 

Na všech akcích pořádaných v Beaver City je požadován dobový oděv z let 1850 až 1890 s výjimkou členů WI-CZ z.s., u kterých je samozřejmostí dobové oblečení dle jejich zaměření. Nerušte nám prosím pobyt v Beaver City pohybem osob nevhodně oblečených!
Děkujeme – Western City Corral WI-CZ p.s.