PISTOLNICKÉ KLÁNÍ     
Střelnice KVZ Polná u Dobroutova
Tradiční střelby z perkusních revolverů . Nutno si vyžádat propozice u pořadatele .
Kontakt : Tomáš Rosický  tel : 724 292 100 ,  e-mail : rosicky@advokat.ji.cz

*****************************************