Rada WI-CZ svolává Shromáždění vyslanců WI-CZ 24. února 2018

čas od 16:00 do 18:00 hodin

místo konání – restaurace U Milotů Strančice

(naproti nádraží)

P R O G R A M

Zahájení a kontrola účasti

Volba komisí – návrhová, mandátová, zapisovatel, ověřovatel

Kontrola úkolů a Usnesení SV WI-CZ 2017

Zpráva o činnosti Rady WI-CZ za rok 2017

Zpráva o hospodaření Rady WI-CZ za rok 2017

Zpráva kontrolní komise za rok 2017

Diskuse

Usnesení SV WI-CZ

Závěr

 

za Radu WI-CZ, Milan Mach, president WI-CZ