RENDEZVOUS WI-CZ, z.s.

Rýžování zlata, Hod nožem, Střelba z luku, Dostih na ¼ BC míle a  jiná překvapení...
Ve večerních sobotních hodinách bál s bohatou tombolou!!!

Na všech akcích pořádaných v Beaver City je požadován dobový oděv z let 1850 až 1890 s výjimkou členů WI-CZ z.s., u kterých je samozřejmostí dobové oblečení dle jejich zaměření. Nerušte nám prosím pobyt v Beaver City pohybem osob nevhodně oblečených!
Děkujeme – Western City Corral WI-CZ p.s.