Shromáždění vyslanců WI-CZ sobota 23. února 2019 od 15:00 hodin

salónek restaurace U Milotů ve Strančicích

večer následuje tradiční Cowpackův Country bál v přilehlé sokolovně