STŘELBA NA KROCANA 
(BC + ASK Stará Boleslav 8 Iowa cawalry) - střelnice Stará Boleslav
Tradiční střelby z perkusních , křesadlových a nábojových zbraní do roku 1899. 
Nutno si vyžádat propozice u pořadatele                           
Kontakt :  Miroslav Oupor  tel: 603 443 830  ,  e-mail : moupor@quick.cz

*****************************************