VALNÁ HROMADA BULLET CORRALU
Místo  Hosín
Kontakt : Miroslav Oupor  tel : 603 443 830 ,  e-mail : moupor@quick.cz

*****************************************