WESTERN NA BOOT HILL
Mistrovství republiky a zároveň Velká cena WI-CZ
(BC + SSK Mikulov) střelnice Mikulov
Tradiční střelby ze zbraní perkusních , křesadlových a nábojových Divokého Západu do roku 1899 . Nutno si vyžádat propozice u pořadatele..                                                                                      
Kontakt : Oupor Miroslav  tel : 603 443 830 ,  e-mail : moupor@quick.cz
Baláž Stanislav tel : 608 709 878  ,  e-mail : balazstanislav01@gmail.com

*****************************************