WESTERNOVÉ KLÁNÍ VE STŘELBĚ Z PERKUSNÍCH A KŘESADLOVÝCH ZBRANÍ 
(BC + ASK Stará Boleslav 8 Iowa cawalry ) střelnice Stará Boleslav .
Tradiční střelby z perkusních a křesadlových zbraní . Nutno si vyžádat propozice u pořadatele.
Kontakt : Václav Klauber  tel : 728 512 602 ,  e-mail : vklauber@tiscali.cz

****************************************