WESTERNOVÉ SOUBOJE – RYCHLEJŠÍ NEŽ SMRT
Střelnice KVZ Polná u Dobroutova
Perkusní a nábojové revolvery – pouze černý prach . Nutno si vyžádat propozice u pořadatele .
Kontakt : Tomáš Rosický  tel : 724 292 100 , e-mail : rosicky@advokat.ji.cz

*****************************************