Westernové souboje – Rychlejší než smrt střelnice KVZ Polná u Dobroutova

Perkusní a nábojové revolvery – pouze černý prach . Nutno si vyžádat propozice u pořadatele .

Kontakt : Tomáš Rosický  tel : 724 292 100 , e-mail : rosicky@advokat.ji.cz