6.6.2020            Dětský den Hosín u Českých Budějovic

                         (BC + sbor dobrovolných hasičů Hosín) 

                          Uspořádání dětského dne ve stylu dobývání severoamerického kontinentu

 Kontakt : Oupor Miroslav  tel : 603 443 830 ,  e-mail : moupor@quick.cz