TRAPPERS CORRAL – WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ, p.s. 

Trappers

Trappers´Corral je občanským sdružením, které se zaměřuje na historii severní Ameriky v období cca let 1700 až 1880 ve stylu Living History (oživená historie). U teoretické části jde o získání co nejširších vědomostí z dané oblasti, což je studie historie, překlady zahraniční (zejména americké) literatury a dále vlastním bádáním v historii dané oblasti. Praktická činnost se pak zaměřuje na co nejvěrohodnější vybavení, výstroj a výzbroj a jejich praktické využití např. při táboření, rekonstrukci bitev apod. Součástí je i výroba stylových oděvů, zbraní a předmětů, či střelba z historických zbraní, vaření dobových jídel apod. Corral pro své členy pořádá stylová setkání, zvaná Rendezvous, přednášky, vydává vlastní členský časopis "Trappers´ Bulletin" a zřídil knihovnu s odbornou literaturou, která pojednává o výše uvedených stylech a dokonce vydal vlastní publikace – překlady "Knihu svobodných trapperů" a "Wapuskovu knihu". Zúčastňuje se i akcí jiných spolků jak doma, tak i v zahraničí. Aktivně se zapojuje či i pořádá vlastní přednášky, střelecké soutěže z historických zbraní, rekonstrukce bitev či manévry. Na Moravě u obce Strážek pak buduje i své druhé sídlo v podobě Fort Beaver, čili klasickou obchodní a vojenskou pevnost, která je součástí projektu Western City Corralu „Beaver City“. Krom toho, každý z níže uvedených stylů pořádá či se podílí na vlastních akcích zaměřených k jejich pojetí tohoto hobby. Díky tomu je činnost našeho spolku velmi pestrá a všechny aktivity zde nelze popsat. Zaměření je velmi široké a obecně se dělí na tři éry. 

Starou dobu (cca 1700 až 1800) representovanou u nás Lesními tuláky – obchodníci a lovci (Courieres des Bois), osadníky (Settlers), Dlouhými lovci – sezónní lovci (Long Hunters), zaměstnanci kožešinových společností (Voyageurs), a zcela samostatnou sekcí jsou pak vojáci války za nezávislost USA a předešlých válek o kolonie. U nás se realizují zejména Skotské jednotky, milice, Minute Mans, Rogers Rangers a Compagnies Franches de la Marinne.  Éru dobývání západu (cca 1800 až 1850) reprezentují pak Mountain Man´s, též Trappers, což byli lovci bobrů a ti dali i našemu sdružení jméno. Poslední etapou je pak éra divokého západu (cca 1850 až 1890), kterou u nás reprezentují stopaři a zvědi (Scouts) a lovci bizonů (Buffalo Hunters). 

Samotný Trappers´Corral je členem mezinárodní organizace „Westerners International“ se sídlem v Oklahoma City – U.S.A. a taktéž je i členem sdružení Českých corralů Westerners International – CZ. Právě slovo „corral“ je Americké označení pro organizační jednotky WI. 

V případě zájmu nás kontaktujte! 

odkaz na webové stránky corralu - tc.westerners.cz

KONTAKTY

TRAPPERS´CORRAL – WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ, p.s., IČ:  45248028

Datum vzniku: 6. listopad 1990, Zapsán dne 1. ledna 2014 pod L 1310 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo – kontaktní adresa: Španielova 1263/3, 160 00 Praha 6 Řepy, tel.: 731 477 065, e-mail: trappers@westerners.cz 

Č. účtu: 2100345494/2010

  • Sheriff: Zbyněk (Tandem) Skořepa, Španielova 1263/3, 160 00 Praha 6 Řepy, tel. 731477065, e-mail: trappers@westerners.cz
  • Deputy sheriff: Zdeněk (Sido) Janoch, Fetrovská 14, 160 00 Praha 6, tel. 608512482, e-mail: sidojanoch@quick.cz
  • Strážce pokladu: Martina (Žirafa) Skořepová, Španielova 1263/3, 160 00 Praha 6 Řepy, tel. 605238765, e-mail: martina@taxvision.cz
  • Předseda RK: Dana Latová, Za rybníkem 115, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice, tel. 603559113, e-mail: Danalatova@seznam.cz