28.9.2024        Pistolnické klání

                        Střelnice KVZ Polná u Dobroutova

                        Tradiční střelby z perkusních revolverů . Nutno si vyžádat propozice u pořadatele .

                        Kontakt : Tomáš Rosický  tel : 724 292 100 ,  e-mail : rosicky@advokatijihlava.cz