Shromáždění se kona dne 25.2.2023 v restauraci u Milotů ve Strančicích od 15,00 hod

P R O G R A M

1.Zahájení a kontrola účasti

2.Volba komise –  mandátová , návrhová, zapisovatel

3.Kontrola úkolů z Usnesení ČS WI-CZ 2020

4.Zpráva o činnosti Rady WI-CZ

5.Zpráva o hospodaření WI-CZ

6.Zpráva kontrolní a rozhodčí komise

7.Rozpočet na rok 2023

8.Volby – prezident a členové kontrolní komise

9.  Diskuse

10.  Usnesení a závěr