Střelba na krocana  

(BC + ASK Stará Boleslav 8 Iowa cawalry ) střelnice Stará Boleslav
Tradiční střelby z perkusních , křesadlových a nábojových zbraní do roku 1899
Nutno si vyžádat propozice u pořadatele .
Kontakt :  Miroslav Oupor  tel: 603 443 830  ,  e-mail : moupor@quick.cz