4.12.2021       Střelba na krocana  

                       (BC + ASK Stará Boleslav 8 Iowa cawalry ) střelnice Stará Boleslav

                       Tradiční střelby z perkusních , křesadlových a nábojových zbraní do roku 1899                                                                     Nutno si vyžádat propozice u pořadatele                            

                       Kontakt : Miroslav Oupor   tel : 603 443 830  ,  e-mail : moupor@quick.cz