22.4.2023         Westernové klání ve střelbě z perkusních a křesadlových zbraní 

                        (BC + ASK Stará Boleslav 8 Iowa cawalry ) střelnice Stará Boleslav                                                                                                                                        

                         Tradiční střelby z perkusních a křesadlových zbraní . Nutno si vyžádat propozice u 

                         pořadatele.

                         Kontakt : Václav Klauber  tel : 728 512 602 ,  e-mail : vklauber@tiscali.cz