12.8.2023        Westernové klání ve střelbě z perkusních a křesadlových zbraní 

                        (BC + SSK Mikulov) střelnice v Mikulově

                        Tradiční  střelby z perkusních westernových zbraní . Nutno si vyžádat propozice u 

                        pořadatele .                                     

                        Kontakt : Miloslav Novák  tel : 725 825 941 ,  e-mail : mila.grizzly@centrum.cz