16.5.2020         Westernové souboje – Rychlejší než smrt

                         střelnice KVZ Polná u Dobroutova

                         Perkusní a nábojové revolvery – pouze černý prach . Nutno si vyžádat propozice u 

                         pořadatele .

Kontakt : Tomáš Rosický  tel : 724 292 100 , e-mail : rosicky@advokat.ji.cz