11.5.2024         Westernové souboje – Rychlejší než smrt

                         Střelnice KVZ Polná u Dobroutova

                         Perkusní a nábojové revolvery – pouze černý prach . Nutno si vyžádat propozice u 

                         pořadatele .

                         Kontakt : Tomáš Rosický  tel : 724 292 100 , e-mail : rosicky@advokatijihlava.cz